U bent hier:
EDO-portaal, de gloednieuwe portaalsite over educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO)

Het EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap. Op dit platform staat zoveel mogelijk relevante informatie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling verzameld. De focus ligt op 'educatie'. Je vindt er o.m. het theoretische kader, een overzicht van educatieve centra met een EDO-aanbod, een lijst met nuttige literatuur, websites, tools...

De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | juli 2020

Lees meer over het nieuwe bufferbekken in Erpe-Mere dat begin dit jaar zijn nut al bewezen heeft, het zomermaaien en de inspiratiedag ‘Over dreigende droogte en waardevol water’ die in het voorjaar 2021 plaatsgrijpt.

blauwgroenvlaanderen.be

VLARIO lanceert i.s.m. Aquafin de nieuwe website blauwgroenvlaanderen.be. De website toont een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein, gekoppeld aan de praktijkvoorbeelden. De maatregelen alsook de projecten focussen op volgende aspecten: wateroverlast, droogte, hittestress, verhogen van de biodiversiteit en hergebruik. Zo kunnen alle inrichters van de publieke ruimte alle informatie op 1 website vinden. De website bevat ook een sectie huis en tuin die de maatregelen weergeeft die je zelf thuis kan toepassen om je steentje bij te dragen.

Milieuboot Nieuwbrief | juli 2020

In deze nieuwsbrief lees je meer over de nieuwe Sigmawerken die gestart zijn in de Durmevallei, over hoe Vlaanderen de droogte aanpakt en wat je zelf als burger kan doen. Je vindt er onder andere ook info over de waterbeleidsnota 2020-2025 en over de milieuboottochten die in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 plaatsvinden.

Hoera voor onze ijsvogels, otters en vissen: EU-waterwetgeving wordt niet afgezwakt

Een buitengewone week voor onze Europese rivieren, meren en moerassen! De Europese Commissie heeft maandag aangekondigd dat één van de meest ambitieuze stukken milieuwetgeving, de Europese kaderrichtlijn Water (KRW), niet zal worden gewijzigd of aangepast. (bron: 23/06/2020 | natuurpunt.be)

#Big Jump 2020 - Spring thuis mee voor proper water

Dit jaar zal Big Jump er een beetje anders uitzien. We hebben beslist om dit jaar voluit te gaan voor een virtuele Big Jump. Via sociale media roepen we iedereen op om op 12 juli thuis te springen voor proper water. In je bad, douche, zwemvijver, met een waterpistool of je hond die in de beek springt. Alles kan, zolang de boodschap maar hetzelfde blijft: Aandacht vragen voor proper water. Doe mee en maak een filmpje hoe jij bij jou thuis springt!

1  2  3  4  5  6  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand