U bent hier:
Waterkeveronderzoek levert nieuwe soort voor België (en meer) op

Recent onderzoek naar waterkevers bracht met de Grijze ruighaarwaterkever een nieuwe soort voor België aan het licht en zorgde voor de herontdekking van twee in ons land uitgestorven gewaande soorten. Met circa 330 Belgische soorten en erg uiteenlopende habitatvereisten vormen waterkevers prima indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu.

Gedrag van nano- en microplastic in rivieren verklaard

Piepkleine plastic deeltjes zijn extreem lastig te meten in het milieu, waardoor het vaststellen van de risico’s vrijwel onmogelijk is. Onderzoekers van Wageningen University & Research leveren nu voor het eerst een mechanistische modelstudie van het gedrag van nano- en microplastics in oppervlaktewater.

Hoe scoort de waterkwaliteit in 2015?

Uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen blijkt dat in 2015 de emissies door bedrijven, gezinnen en landbouw verder verminderen. Daarmee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet.

Uitnodiging NME-dag Markt, 10 november 2016

10 november 2016 is hét moment waarop geïnteresseerden in Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling elkaar opnieuw ontmoeten.
De dienst Milieuvorming en -educatie organiseert dan de tweejaarlijkse NME-dag Markt in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen.
Na een inspirerende uiteenzetting ‘Eerste Hulp bij Klimaatverwarring’ door Pieter Boussemaere volgt een boeiende mix van keuzesessies. Je kan er kiezen uit één van de vele workshops, rondetafelgesprekken, lezingen, excursies, een speakerscorner, … en de markt met infostands bezoeken.
Op www.milieueducatie.be vind je het volledige programma en het inschrijvingsformulier.

Milieuboot Nieuwsbrief 83 - september 2016 is uit!
De Waterstand - september 2016 is uit!
1  2  3  4  5  >


organisaties
De dender/Waterkant in beelden - De Waterstand